Październik 2019
Udostępnij:

SZKOŁA DOKTORSKA UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE ZAINAUGUROWAŁA DZIAŁALNOŚĆ


Uroczystość odbyła się w Sali Senackiej w obecności prof. Włodzimierza Sady – JM Rektora UR, prof. Floriana Gambusia – Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Krzysztofa Ostrowskiego – Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, dr. hab. Sylwestra Tabora, prof. UR – Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz przedstawicieli kolegium dziekańskiego, koordynatorów dyscyplin i opiekunów naukowych. 

Uroczystość prowadził prof. Zygmunt Kowalski – dyrektor Szkoły Doktorskiej UR, który przedstawił organizację pracy Szkoły, podstawy prawne jej funkcjonowania oraz dokonał prezentacji przyszłych – jeszcze – doktorantów. Zaznaczył, że Szkoła Doktorska UR docelowo kształcić będzie w ramach 8 dyscyplin i 3 dziedzin. W tym roku zajęcia rozpoczyna 12 studentów w 6 dyscyplinach. Podkreślił, że osoby te są laureatami rozpisanego konkursu na projekt badawczy, co dowodzi, że są to najlepsi z najlepszych.

Następnie głos zabrał prof. Włodzimierz Sady – JM Rektor UR, który życzył młodym naukowcom dalszej ciekawości świata, naukowego uporu i pokory, gdyż te właśnie cechy charakteryzują naukowca.  Podkreślił, że dzisiejsza uroczość, a zwłaszcza ślubowanie – które złożą doktoranci – odbywa się w Sali Senackiej, zaś świadkami tego aktu są nie tylko obecni przedstawiciele Uczelni, ale także wszyscy poprzedni rektorzy, spoglądający z portretów. Zwracając się do koordynatorów dyscyplin podziękował za dotychczasowe zaangażowanie i poprosił, aby czuwali nad rozwojem naukowym wszystkich pracowników, a zwłaszcza doktoratów.

Następnie prof. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą przeprowadził akt ślubowania doktoratów – była to centralna część uroczystości. Po wręczeniu przez JM Rektora poświadczeń przyjęcia do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, głos zabrał dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, który zachęcił doktorantów do włączenia się w trudną, lecz bardzo rozwijającą osobowość, pracę w Samorządzie Doktorantów. Dołączył się również do życzeń powodzenia i wytrwałości w prowadzeniu prac badawczych.

Uroczystość w której uczestniczyło 11 słuchaczy Szkoły Doktorskiej zakończyło wspólne zdjęcie z Kolegium Rektorskim i kierownictwem Szkoły Doktorskiej.

Zapraszamy do FOTOGALERII

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK