Październik 2019
Udostępnij:

DOROCZNE SPOTKANIE WŁADZ UCZELNI Z EMERYTOWANYMI PRACOWNIKAMI


Zgodnie z wieloletnią tradycją, po uroczystej Inauguracji nowego roku akademickiego Władze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie spotykają się z pracownikami Uczelni, którzy w minionym roku akademickim zakończyli aktywność zawodową.


Tegoroczne spotkanie odbyło się, po raz pierwszy w Sali Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. W obecności całego Kolegium Rektorskiego oraz przedstawicieli Kolegium Dziekańskiego, zebranych powitał JM Rektor UR prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. Zwracając się do zebranych wyraził wdzięczność wszystkim zasłużonym pracownikom za ich codzienny, wieloletni trud. Funkcjonowanie Uczelni porównał do działania organizmu, który do sprawnego funkcjonowania potrzebuje wszystkich, bez wyjątku, organów. Podkreślając zasługi nauczycieli akademickich podziękował nie tylko za ich troskę o rozwój badań, ale także za wychowanie wielu pokoleń naukowców i absolwentów. Dodał, że to właśnie relacja mistrz-uczeń najmocniej wpływa na kształtowanie się osobowości i pasji naukowej młodych ludzi.
Rozwój Uczelni – zaznaczył JM Rektor – był i jest możliwy dzięki pracy osób z administracji i obsługi. Codzienny trud którego niekiedy nie widać, stanowi znaczący wkład, który zawsze należy podkreślać i doceniać.
Kończąc wystąpienie, do życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności, dołączył także zaproszenie do udziału w uroczystościach akademickich.

W oficjalnej części spotkania wypowiadali się także m.in. dziekani oraz oddelegowani na to spotkanie przedstawiciele władz wydziałów, Kwestor UR oraz przedstawiciele Związków Zawodowych – NSZZ Solidarność i ZNP.

Wszystkim dostojnym emerytom życzymy wielu lat w zdrowiu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK