Rada Programowa

Rada Programowa Klubu Buda Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to organ doradczy i opiniodawczy powołany przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR, zajmujący się przygotowaniem i realizacją wydarzeń kulturalnych odbywających się przede wszystkim w Klubie Buda.

W skład Rady Programowej wchodzą po jednym studencie z każdego wydziału, jednym wskazanym przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich pracowniku naukowo - dydaktycznym Uczelni oraz Kierownik Klubu.

Kontakt e-mail: klubbuda@urk.edu.pl

Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR