Rada Programowa

Rada Programowa Klubu Buda Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie to organ doradczy i opiniodawczy powołany przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich UR, zajmujący się przygotowaniem i realizacją wydarzeń kulturalnych odbywających się przede wszystkim w Klubie Buda.

W skład Rady Programowej wchodzą po jednym studencie z każdego wydziału, jednym wskazanym przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich pracowniku naukowo - dydaktycznym Uczelni oraz Kierownik Klubu.

Kontakt e-mail: klubbuda@urk.edu.pl

Pracownik naukowy - dr hab. inż. Urszula Malaga - Toboła profesor UR,
Specjalista ds. programowych - mgr Aleksander Jędral.

Skład Rady Programowej:

  • Adrianna Cempa - WISiG
  • Agata Jaworska - WIPiE
  • Mateusz Królewski - WBiO
  • Bartłomiej Mitka - WRE
  • Janek Polaczek - WL
  • Dominik Sikora - TŻ
  • Kamil Wiejacha - WHiBZ

 

 
Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego
w Krakowie
Al. 29 Listopada 50
31-425
Kraków
12 662 53 25
12 662 51 83
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: Emil Szanduła